Изберете страница

Ремонт на покриви с дървена конструкция

Дървените покривни конструкции се произвеждат главно от иглолистни видове – бор и чам. Материалът се преработва в някоя от следните форми: дъски, талпи, летви, греди, бичмета.

При проектирането на покривните конструкции се взима предвид ширината на сградата. Най-често срещаните дървени конструкции в България са:

  • покривни конструкции без главна греда
  • стоящи покривни конструкции, които използват за подпори колони и вътрешни носещи стени

От какво се състои дървената покривна конструкция?

Основните елементи на дървената конструкция са обшивка и ребра. Обшивката се прави от елементи с фиксирана ширина, а дължината може да е различна. Ребрата трябва да бъдат разположени на еднакво разстояние едно от друго. Правилно изпълнената конструкция не трябва да бъде излишно тежка, но същевременно трябва да понася товара на покривното покритие.

Дори правилно създадената конструкция след години употреба се нуждае от ремонт. Поради износването на материалите може да се наложи извършването на някои от следните дейности:

  • Подмяна на ребра от покривната конструкция;
  • Подмяна на изгнили дъски от дъсчената обшивка;
  • Подмяна на обшивката;
  • Наковаване на хоризонтални и вертикални летви.