Изберете страница

Остраняване на покривни течове

Отстраняване на покривни течове

Lorem ipsum dolor sit consectetur adipiscing elit. Nullam lectus erat

Поради специфичното географско положение на страната покривът е подложен на най-разнообразни външни влияния през цялата година – от минусови температури и сняг през зимата през голямо количество валежи през есента и пролетта, до високи температури през летния сезон. Затова е много важно правилното изпълнение на покривната хидроизолация. По нея не трябва да се наблюдават издуване, свличане или усукване.

Хидроизолацията се реализира най-вече при плоски покриви. Съществуват различни видове:

  • Течна – видът течна хидроизолация, който избирате трябва да е много добре преценен според качествата на материала. Например мазаните хидроизолации са по – евтини, но по – некачествени и издържат по – малко време, в сравнение с листовите хидроизолации.
  • Асфалтова хидроизолация – предимството при нея е, че няма фуги, през които да проникне водата. Характеризира се с висока студо- и топлоустойчивост. Има дълъг живот и не се износва лесно.
  • Рулонна (листова) хидроизолация – среща се най-често при панелените блокове. Добиват се от окислен битум (воалити) и модифициран битум. Производството на окисления битум преминава през редица процеси, които водят до ускорено стареене на материала. По този начин се постигат постоянни свойства на битума в широк температурен спектър. Най – важните характеристики на окисления битум са: има по – висока температура на размекване в сравнение с неокисления, по – ниска пенетрация, по – издръжлив е и е по – евтин. Модифицираният битум е два вида – APP – модифициран и SBS – модифициран. Предимство и при двата вида е, че имат експлоатационен срок повече от 30 години. Поставят се чрез залепване с топъл битум или газопламъчно заваряване.

APP – модифицираният битум се прилга върху покриви, които имат голям наклон, дори при вертикални. Има висока топлоустойчивост – до 150 °C. За сравнение – при окисленият битум тя е до 80 °C. Притежава устойчивост към микроорганизми, устойчивост на механично разкъсване, издържа на опън в широки граници. Подходящ е за покриви, които са изложени на високи температури, покриви на промишлени заводи, които търпят големи натоварвания и механични влияния.

SBS – модифицираният битум се отличава с голяма еластичност. Може да се използва при грундирани бетонови повърхности. Подходящ е за сгради, които се намират в райони с големи климатични колебания – например планински.

Основните етапи при хидроизолацията са: почистване на основата, преработка на основата от подпокривни язви, грундиране на основата, полагане на хидроизолационен материал.

Други ремонти дейности

Service Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell sed nibh dignissim, cursus tellus sit amet, ultrices mauris. Aliquam

Service Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell sed nibh dignissim, cursus tellus sit amet, ultrices mauris. Aliquam

Service Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell sed nibh dignissim, cursus tellus sit amet, ultrices mauris. Aliquam