Изберете страница

Измазване на капаци

Измазване на капаци

Lorem ipsum dolor sit consectetur adipiscing elit. Nullam lectus erat

Коминът е структура, която служи за отвеждане на горещи газове от различни съоражения – камини, печки, фурни, бойлери, в околната среда.

Принципът на работа на комините се основава на т.нар. “каминен ефект”. Той се получава в резултат на разликата в температурите на изгорелите газове в комина и атмосферният въздух. Тези газове са по – леки в сравнение с външния въздух. Това води до разлика в наляганията – в началото на комина налягането е по – ниско от външното. В резултат на тези процеси се създава една въздушна тяга (“каминен ефект”). Важно условие, за да няма връщане на изгорели газове в жилището е се подсигури необходимото количество входящ свеж въздух в помещението. Така се компенсира въздухът изведен през комина.

За да функционират правилно, комините се нуждаят от постоянна поддръжка, което включва почистване и измазване на стените. Някои хора предпочитат коминът да бъде изграден само от качествени тухли без последващо измазване, защото считат, че измазването може да причини проблеми като конденз. Според нас измазването е една неизменна част от поддържането на комина. Това трябва да става през 2 – 3 години.По този начин се затварят всички пукнатини и отвори, които биха затруднили процесът на извеждане на изгорелите газове. В някои случаи се стига и до разрушаване на откритата част и изграждането и наново. В други случаи се поправят само частите от мазилката, които се рушат – отстранява се увреденият слой мазилка и на негово място се поставя нов.

Понякога се налага тухлената стена да се грундира преди измазването на комина с цел вароциментовият разтвор да се прикрепи здраво към нея.

Други ремонти дейности

Service Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell sed nibh dignissim, cursus tellus sit amet, ultrices mauris. Aliquam

Service Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell sed nibh dignissim, cursus tellus sit amet, ultrices mauris. Aliquam

Service Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell sed nibh dignissim, cursus tellus sit amet, ultrices mauris. Aliquam