Обшивка на покрива с покривни термопанели

Обшивка на покрива с покривни термопанели

Съществуват различни видове термо панели на основата на полиуретан и  покривни термопанели от минерална вата. Такива панели се използват за обшивка, изграждане и ремонт на покривни системи. Когато има нужда се подменят захабени, остарели или повредени вече...