Изберете страница

Улучните системи на плосък покрив – класификация

07.20.2021 | Ремонт на покриви | Ремонт на керемиди | Хидроизолация на покриви

Улучните системи, предназначени за плоски покриви, включват елементи, сходни по дизайн и характеристика.

За да може отичането на транспортирането на водата да се отвежда безпрепятствено, трябва да бъде избрана точната дренажна система.

Събирането на вода с помощта на улучните системи, съчетани с фунии, с последващ пренос към водосточната тръба са често срещани. Този тип система се монтира по стрехите и външната страна на носещите стени на жилищни и търговски сгради. Условие за поставянето им е сградите да са нискоетажни, с височина до пет етажа.

Съществуват дренажни фунии, специално проектирани за плоски покриви, вградени в покривната система. Отводняването на водата се извършва през щрангове, разположени вътре в сградата. Откритите дренажни системи действат ефикасно в южните райони, където водата в тръбите не замръзва почти никога през зимния сезон. За райони от умерения климатичен пояс се препоръчва монтаж на външни улуци. Това най-вече е характерно за скатните покриви.

На покриви без таванско помещение, през зимата, снегът се топи равномерно и постоянно. Това се случва благодарение на топлината, която покрива отделя отвътре навън. Ако плоският покрив има таванско помещение, процесът на топене на сняг може да бъде регулиран – топи се много по-бавно или напълно. Чрез отваряне на капандурите температурата на покрива може да бъде намалена.

Улучните системи – улуци на плосък покрив

Без компетентна оценка и монтаж на улучните системи, плоският покрив неминуемо ще алармира за непланиран ремонт. Застоя на дъждовна и снежна вода по повърхността на покрива ще доведе до нарушаване целостта на външния слой на покривното покритие. Постепенно същото ще ерозира. Впоследствие слънчевите лъчи ще нагреят разрушената основа и ще разрушат материала. А при замръзване скрежа също ще доведе до разкъсване на материала.

Всичко това може да бъде предотвратено и негативните ефекти от атмосферните влияния да бъдат отблъснати. Изграждането на устойчива улучна система за плосък покрив може да го защити качествено. Правилата и принципите на монтажа на такава дренажна система трябва да бъде приоритет и грижа на собственика на всяка сграда, който е отговорен за правилното и стопанисване.

Улеи на плосък покрив

Целта на улеите за плосък покрив е да организират напълно оттичането на водата от повърхността ефективно през цялата година. Не трябва да се образуват прашни блокажи, лед и задръстване от листна маса.

Независимо от годишния сезон, температурата и количеството, улучните системи трябва функционират добре и да отведът влагата в канализационната система.

В северните райони съществува заплаха от застудяване и разкъсване на покривното покритие. В улуците може да се образува запушване, което да спре потока вода към канализацията. Кристализиращата течност значително увеличава обема си, което води до повреда на абсорбиращия го покрив. Следователно в северните и умерените битови ширини само нежилищните сгради са оборудвани с външни дренажи, т.е. неотопляеми сгради. Съоръженията за студено съхранение например са оборудвани с отдалечена стоманобетонна плоча с джанта и дренажна тръба. Внушителната площ на такава конструкция помага за изравняване на температурите на системата и околната среда, поради което ледени тапи не се образуват.