Изберете страница

Елементи на дървените покривни конструкции

04.03.2021 | Ремонт на покриви | Ремонт на керемиди | Хидроизолация на покриви

В България, когато стане въпрос за строителството на къщи дървеният материал е предпочитан. От дърво се изграждат всякакви дървени конструкции, дървените покривни конструкции и изцяло дървени къщи. При интериорните решения дървото също е символ на качеството и лукс, а мебелите от дърворезба са художествено и майсторско изпълнение.

Дървената конструкция представлява основното скеле на един покрив. Дървената покривна конструкция е рамката и покривното покритие, което се среща в повечето самостоятелни къщи. Предимствата на такава рафтова система са големи – това са по-леко тегло, по-лесен монтаж и наличието на дървен материал в България. Съществуват и метални конструкции, но у нас преобладават дървените. Наклона на покрива се избира в зависимост от покривния материал, дизайна на сградата и атмосферните влияния. В райони със силни ветрове, всяка греда или ферма се захващат допълнително помежду си с метални връзки и скоби. Предварителните изчисления и правилно взетите размери имат ключово значение за стабилността на конструкцията.

При изграждане на дървена покривна конструкция, строителите проектират системата от главни връзки върху покрива, съобразно ширината на постройката. Според разположението на главните връзки покривите се разделят на два основни типа. При стоящите покриви главните връзки стъпват задължително на две крайни външни стени. Освен това могат да се разполагат и върху вътрешни носещи стени и колони. При висящите покриви главните връзки се подпират само на двете крайни носещи стени.

Според броя на склоновете и отвора на сградата, скатните покриви се разделят на следните видове:

  1. Покрив на калкан. При него имаме единичен наклон и билото е два пъти по-високо от ширината на основата на покрива.
  2. Двустълбов покрив с по-голям отвор. Покривът е изграден върху носещи еднакво високи стени и образува два склона и форма на триъгълник.
  3. Няколкостълбов покрив. При наредени няколко триъгълници върху повърхността на покрива на разстояние от 6 до 10м един от друг.
  4. Многоскатен покрив – има много наклони, труден за изпълнение, сложна рафтова система от греди и дъски.
  5. Трапецовиден тип – сложен за изпълнение, с 4 склона, устойчив при атмосферни влияния.
  6. Палатков тип – при него има симетрия, използва се за квадратни къщи и многоъгълни къщи. Визуално представлява слепени триъгълници.
  7. Комбинирани покриви – според разположението на носещите стени, в един участък от покрива конструкцията е стояща, а в друг висяща.

Покривния кофраж има няколко основни елемента. Главната билна греда/било застава на най-високо ниво, като се поставя върху вертикалните стълбове или т. нар. попове. Върху наклонените попове се разполагат хоризонтално успоредни греди, т.нар. столици. Те имат размери 10/12 или 14/16см. които се нареждат на разстояние 4,5м. помежду им. Видовете столици са подложна, средна и билна, намират се успоредно на капчуците и перпендикулярно на ребрата. Столиците предават тежестта върху ребрата, които имат размери 8/10 до 10/14см. Ребрата представляват вертикални успоредни греди наредени на разстояние 80см. една от друга. Паянтите са недълги греди, които укрепват надлъжно под ъгъл 45 градуса разстоянието между столиците и поповете.

Дървените покривни конструкции